Zonevreemde bedrijven

De vijf gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen (GOM) zullen de recente regelgeving inzake zonevreemde bedrijven toelichten tijdens een aantal regionale bijeenkomsten voor het bedrijfsleven, die zij organiseren in samenwerking met de Kamers voor Handel en Nijverheid, VKW Limburg en de ondernemingsorganisatie Unizo. Het initiatief gaat uit van de stedenbouwcellen van de vijf Vlaamse GOMs. Het Vlaams parlement keurde op 9 juli 2002 een nieuw decreet goed, dat de regels voor bouwwerken aan zonevreemde bedrijven ingrijpend wijzigt. Tot februari 2003 kunnen in sommige gevallen zelfs regulariseringen gevraagd worden. Of het nieuwe decreet in voldoende mate een antwoord biedt op de vele vragen van de ondernemers met een zonevreemd bedrijf, moet blijken uit de infosessies van de GOMs. Eerst zal een overzicht worden gegeven van de toelaatbare en dus vergunbare nieuwe werken. Daarna worden de mogelijkheden onderzocht om een regularisering aan te vragen voor februari 2003. Daarna volgt een toelichting over de mogelijkheden om het bestemmingsvoorschrift te wijzigen. Dat kan met een sectoraal bijzonder plan van aanleg (sectoraal BPA), met een bijzonder bedrijfsplan van aanleg (bedrijfs-BPA) en met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het planologisch attest biedt nieuwe mogelijkheden op dit vlak. De infosessies zijn bedoeld voor bedrijven en gemeentebesturen. Zowel bedrijfsleiders, milieucoördinatoren, gemeentelijke ambtenaren en beleidsverantwoordelijken zijn welkom.Infosessies: Oost-Vlaanderen (6 november), West-Vlaanderen (20 november), Vlaams-Brabant (Holsbeek, 27 november en Strombeek-Bever, 28 november)), Limburg (Heusden-Zolder, 27 november), Antwerpen (Geel, 25 november, Sint-Katelijne-Waver, 26 november en Antwerpen, 3 december).Inlichtingen bij de GOM van elke provincie of op www.gom.be