Zonevreemde gebouwen kunnen andere functie krijgen

(tijd) - De Vlaamse regering aanvaardde vrijdag dat zonevreemde gebouwen een nieuwe functie kunnen krijgen. 'Het zou jammer zijn als het waardevolle gebouwenpatrimonium van Vlaanderen verkommert door leegstand, omdat er geen nieuwe en nuttige functie aan kan worden gegeven', liet de minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk van Mechelen (VLD), weten. De goedgekeurde regeling draagt volgens de minister ook bij tot de rechtszekerheid met betrekking tot zonevreemde gebouwen. Tot dusver was alleen toegelaten dat een boerderij als woning werd gebruikt of voor hoevetoerisme. Nu wordt het ook mogelijk dat een deel van een zonevreemde woning als kantoorruimte voor een vrij beroep wordt ingericht. De oppervlakte moet dan wel beperkt blijven tot maximaal honderd vierkante meter. In een industriegebied kan een zonevreemd gebouw als kantoor of als handels- of horecazaak worden omgevormd, voor zover er in de omgeving nog gebouwen zijn met eenzelfde functie. Een zonevreemd gebouw in een industriezone mag ook worden gebruikt voor luidruchtige evenementen, zoals carting, fuiven of een schietstand. Schuur In landbouwgebied mag een gebouw voor industriele of ambachtelijke toepassingen worden gebruikt als het deel uitmaakt van een gebouwengroep. Een landbouwschuur kan dan als opslagplaats voor allerhande goederen worden gebruikt. Ook kunnen zonevreemde gebouwen in een landbouwzone omgevormd worden tot paardenhouderij, een dierenasiel, een veeartsenpraktijk, een tuinaanlegbedrijf of een kinderboerderij. Alle waardevolle gebouwen die zijn opgenomen in de inventaris van het bouwkundige erfgoed, kunnen een nieuwe functie krijgen. Zo kan een voormalig kasteelgebouw dienst doen als kantoorruimte of restaurant. WVDV