Advertentie
Advertentie

Zonevreemde vreemdelingen

Een rechter in Hasselt besliste gisteren, in kort geding, dat er geen asielzoekers mogen worden ondergebracht in het vakantiecentrum Hengelhoef in Houthalen-Helchteren, dat de federale overheid onlangs heeft aangekocht van de christelijke arbeidersbeweging. Vreemdelingen opvangen in een groene omgeving is een zonevreemde activiteit. Het klinkt wrang in een land dat tientallen jaren lang met zijn ruimtelijke ordening een loopje heeft genomen.De vice-premier en minister van Maatschappelijke Integratie, Johan vande Lanotte, die met de opvang van asielzoekers is belast, gaat tegen het vonnis in beroep, maar zal het, zoals van een minister mag worden verwacht, intussen wel nakomen. De uitspraak trekt wel een lelijke streep door zijn rekening.De aankoop van Hengelhoef - en van het gelijkaardige centrum Zon en Zee in Westende - past in een aanscherping van het asielbeleid. Tot nog toe konden vreemdelingen die ons land binnenkwamen en een asielaanvraag indienden, vanaf de eerste dag rekenen op financiële steun van de overheid. Voor veel vreemdelingen die op zoek gingen naar een betere plek om te leven, was die steun een reden, zoal niet de doorslaggevende reden, om België als bestemming te kiezen. Voor veel Belgen was de steun een bron van ergernis en ongenoegen.De regering is voor hun klachten niet doof gebleven. Vanaf 10 januari kunnen asielzoekers enkel nog op materiële steun rekenen. Kost en inwoon, zeg maar, en een bescheiden zakgeld. De regering gaat ervan uit dat materiële steun, samen met de strengere erkenning die in voorbereiding is, een lagere aanzuigkracht heeft en hoopt dat door haar nieuwe aanpak de stroom asielzoekers vermindert. Om te kunnen slagen, moet zij wel over voldoende plaatsen - ten minste tienduizend - beschikken om de asielzoekers tijdens de behandeling van hun aanvraag onderdak te geven.Vande Lanotte heeft er voor gekozen de asielzoekers in grote gebouwen als Hengelhoef en Zon en Zee, maar ook leegstaande internaten en paviljoenen, op te vangen. De concentratie van asielzoekers in enkele gemeenten is daar het gevolg van. Ook dat geeft aanleiding tot kritiek, met name van de buurtbewoners. Zij vrezen dat hun rust verstoord wordt, zij gaan ervan uit dat hun bezittingen niet meer veilig zijn of zij veronderstellen dat de toeristen wegblijven. Hun bekommering en zelfs hun angstgevoelens zijn tot op zekere hoogte te begrijpen. Maar het gaat niet aan Oost-Europese misdaadbendes gelijk te schakelen met Afrikanen die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld.Steeds vaker trekt de burger die zich in zijn rustig bestaan bedreigd voelt naar de rechter of de Raad van State - en krijgt er, meestal op erg formele gronden, gelijk. Oud-minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans heeft, in een ander verband, al opgemerkt dat het voor een regering in die omstandigheden steeds moeilijker wordt een consistent beleid te voeren.Hoewel het laatste woord in de zaak-Hengelhoef nog niet is gevallen, lijkt minister Vande Lanotte voor een schier hopeloze opdracht te staan. Er is ook nog Westende, en Lokeren, en Arendonk... Misschien moet hij het toch maar eens wagen, de inwoners van dit land die in hun woning over ten minste één vrije kamer beschikken te vragen een asielzoeker onderdak te geven. Zou hij er geen tienduizend vinden die wél gehoor geven aan de oproep van de koning en de kardinaal? Mark DEWEERDT