Zoon van Lumumba vraagt politiek asiel in België

(tijd) - Bij de asielzoekers die zich dagelijks in ons land aanmelden was vrijdag een opmerkelijk kandidaat. De rijkswachters in Zaventem werden geconfronteerd met een Kongolees die klaarblijkelijk valse papieren voorlegde. De man deed geen moeite om dat te ontkennen. In feite ben ik de zoon van Lumumba en ik vraag politiek asiel aan in België, klonk het. De man bezwoer dat de rijkswacht zijn bagage, met bewijzen van zijn identiteit, moest controleren. Die bagage bleek onvindbaar.De Dienst voor Vreemdelingenzaken neemt de zaak toch ernstig. De man verblijft in het asielcentrum van Melsbroek. Als de zoon van Lumumba geen bedrieger of fantast is, zit ons land met een bijkomend diplomatiek probleem. Hoe de asielaanvraag behandelen van een man die weggevlucht is uit een land, waarvan het regime zich officieel op de politieke erfenis van zijn vader beroept en waar de sfeer tegenover de Belgen nu al verre van optimaal is?Bijna gelijktijdig maakte het Reuters bekend dat een zoon van Lumumba in Kinshasa een rechtszaak aanspant tegen België voor de moord op zijn vader. De 43-jarige Roland Lumumba beschuldigt ons land ervan zijn rol te verbergen in de moord. Volgens waarnemers start volgende week voor een Belgische rechtbank een gelijkaardige actie. IB/SV