Zorgverleners en ziekenfondsen vragen samen 506,7 miljard frank

(tijd) - De ziekteverzekering heeft in 2000 minstens 506,7 miljard frank nodig. Dat is de volgens het Verzekeringscomité, het op een na hoogste orgaan van de ziekteverzekering, pragmatische eis aan de regering en de sociale partners. De zorgverleners en de apothekers hadden liefst nog meer geld gevraagd. Maar omdat de ziekteverzekering in het meer bescheiden scenario al voor besparingen staat, is dat uitgesloten.De federale regering is bezig met de opmaak van de begroting-2000 en een van de cruciale elementen daarin wordt het budget van de ziekteverzekering. Van alle takken in de sociale zekerheid heeft de ziekteverzekering het meest moeite om de uitgaven onder controle te houden. De strenge norm van 1,5 procent, die de groei van de uitgaven had moeten afremmen, bleek in de praktijk een maat voor niets. Paars-groen stemde er in het regeerakkoord mee in het stelsel wat meer rek te geven, door de norm op te trekken naar 2,5 procent. Dat zou betekenen dat de ziekteverzekering in 2000 496 miljard frank (12,3 miljard euro) mag kosten. Maar nu al is zeker dat die som niet volstaat.