Zover het oog reikt

In Antwerpen wordt een dubbeltentoonstelling gewijd aan Vredeman de Vries. Deze architect en schilder uit de 16de eeuw publiceerde honderden gravures met ontwerpen voor stadspaleizen, pleinen, tuinen, fonteinen en ornamenten. De Vries maakte op een spectaculaire wijze gebruik van het perspectief. Architectuur werd bij hem een antiek decor met zuilengangen en doorzichten die naar een ver afgelegen brandpunt leiden. Bert POPELIER