Advertentie
Advertentie

Zuid-Afrika legt sociale klemtoon in begroting 1991

CAPE TOWN (reuter) - De Zuidafrikaanse begroting voor het volgende begrotingsjaar 1991-92, dat op 1 april begint, vertoont een tekort van 10,2 miljard rand, wat overeenkomt met 3,4% van het Zuidafrikaanse BNP. De uitgaven van Zuid- Afrika zullen met 13,7% toenemen tot 85 miljard rand, terwijl die uitgaven volgens de begroting in het nog lopende jaar 74 miljard rand bedroegen. Het tekort voor 1991-92 ligt een stuk hoger dan de 7,35 miljard rand tekort in 1990- 91, zo blijkt uit een mededeling van de Zuidafrikaanse minister van financiën, Barend du Plessis gisteren vanuit Cape Town.