Zuid-Afrika verstrakt monetair beleid

PRETORIA (reuter) - De Zuidafrikaanse monetaire autoriteiten willen maatregelen om de kredietverlening van de banken te beperken, aldus goeverneur Chris Stals van de centrale bank. Stals heeft meer dan een jaar geleden aan de banken gevraagd om hun kredietverlening vrijwillig te beperken, maar een maand geleden verklaarde hij dat ze de voorgestelde richtlijnen niet hebben nageleefd. Sommige verrichtingen zullen voortaan op de balans moeten geboekt worden en zullen onderworpen worden aan de bestaande kasreservekoëfficiënten. De verstrakking van het monetair beleid heeft tot doel de inflatie, 14,9 procent op dit ogenblik, terug te dringen.