Zuid-Europese lidstaten wacht karwei voor EMU-lidmaatschap

(tijd) - Naarmate de startdatum van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) steeds dichterbij schuift, groeit de speculatie rond het aantal deelnemers die als eerste tot de Muntunie zullen toetreden. Vanuit Italië, Spanje en Portugal klinkt de bemoedigende taal over het lidmaatschap steeds luider. Afgaande op de harde economische cijfers, lijkt een stevige economische opsteker noodzakelijk om de Zuid-Europese lidstaten bijtijds te doen slagen voor het Maastricht-examen.Terwijl de consensus groeit dat de EMU op de voorziene datum van 1 januari 1999 van start gaat, blijft het koffiedik kijken welke lidstaten als eerste de Muntunie zullen bevolken. Het definitieve verdict valt in de lente van 1998 wanneer de Europese Commissie en het Europees Monetair Instituut hun economisch evaluatierapport overmaken aan de Europese staats-en regeringsleiders. Die beslissen uiteindelijk wie wel en wie niet mag toetreden.