Zuid-Holland kan kustlijn belangrijk uitbreiden

AMSTERDAM (hpa) - Een uit 1980 daterend plan voor landaanwinning van het Zuidhollandse statenlid Waterman krijgt nieuw leven. De Nederlandse provincie Zuid-Holland, diverse gemeenten en marktpartijen willen trachten geld en plannen bij elkaar te krijgen voor uitbreiding van de kustlijn tussen Hoek van Holland en Scheveningen met 4000 ha. Het provinciebestuur en de Stichting Nieuw Holland tekenden hierover gisteren een intentieverklaring. Op basis van deze verklaring gaat de provincie de randvoorwaarden in kaart brengen die de overheden stellen en inventarizeert Nieuw Holland de ideeën die leven bij bedrijven en instellingen om het nieuwe land te ontwikkelen. De bedoeling is de belangstelling in de markt af te tasten op negen terreinen: woningbouw, natuurvoorzieningen, afvalverwerking, havenaanleg, rekreatie, glastuinbouw, bedrijfslokaties, bereikbaarheid en infrastruktuur. Het nieuwe land, Nieuw-Holland, zou moeten aansluiten op het oude land en de vorm krijgen van een driehoek, beginnend twee kilometer zee-inwaarts bij Hoek van Holland en eindigend bij de haven van Scheveningen. Op het oude land bevinden zich in deze strook geen grote stukken duinen. Voor zover ze bestaan, blijven ze behouden. Op het nieuwe land moeten nieuwe stranden komen en enkele binnenmeren, om de rekreatieve funktie van het gebied te versterken.