Advertentie
Advertentie

Zuidwest-Vlaamse ondernemers maken zich niet geliefd genoeg op de arbeidsmarkt

Op onze ronde door Vlaanderen werden we de voorbije vijf weken geconfronteerd met lief en leed van Vlaamse ondernemers. Vier domeinen kwamen daarbij telkens opnieuw terug: ruimtelijke ordening met het tekort aan bedrijventerreinen, de schaarste aan goed opgeleide arbeidskrachten, de vele milieureglementen en de verstikkende mobiliteit. De rode draad doorheen deze domeinen was ontegensprekelijk de rol van de overheid. Ondernemers stuiten naar eigen zeggen al te vaak op onbegrip en wantrouwen vanwege politici. Regelneverij is voor hen de grote boosdoener. Nochtans blijkt dat ondernemers niet in de eerste plaats tegen regelgeving op zich zijn, maar wel tegen de rechtsonzekerheid en de zware administratieve lasten die daaruit voortvloeien. We legden hun grieven voor aan vier Vlaamse bevoegde ministers: minister van Tewerkstelling Renaat Landuyt (sp.a), minister van Landbouw en Leefmilieu, Vera Dua (Agalev), minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen (VLD) en minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Steve Stevaert.