Zuivelexport weet EU veel geld te ontfutselen

BRUSSEL (tijd) - De ingewikkelde uitvoeringsbepalingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid én de hoogte van de exportrestituties werken de fraude in de hand. Vooral de grote en in meerdere lidstaten gevestigde bedrijven maken het meest misbruik van die ingewikkelde toestanden, terwijl de kontrole op die bedrijven ontoereikend is.