Advertentie
Advertentie

Zuivelindustrie verbetert bewaking en preventie

(tijd) - De Belgische zuivelindustrie start op 1 maart met een nieuw project dat moet resulteren in een werkbaar en doorzichtig ketenbewakingssysteem. Onze sector beschikte al over een streng bewakingssysteem, aldus Renaat Debergh, secretaris-generaal bij de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ). De dioxinecrisis zette onze raad van bestuur ertoe aan nog een stap verder te gaan en extra inspanningen te leveren, vooral op het vlak van preventie.