Zullen deelgebieden budget beter beheren dan de staat?

Voor- en tegenstanders van de geplande staatshervorming zijn het erover eens dat de gemeenschappen en gewesten voor een groot stuk worden opgezadeld met de saneringslast van de openbare financiën (zie krant van zaterdag over het Leuvens debat tussen Dehaene en Vehofstadt). De cruciale vraag is dan of de deelgebieden betere saneerders gaan zijn dan de nationale overheid dit in het verleden was? M.a.w. zijn er in de financieringsregeling voldoende stimulansen ingebouwd die aanzetten tot een zuinig beheer van overheidsgelden? Het antwoord hierop is nauw verweven met de graad van financiële verantwoordelijkheid, fiskale autonomie en leningkapaciteit van de deelgebieden. Ook in deze diskussie bracht de studiedag aan de KU Leuven enige verheldering.