Advertentie
Advertentie

Zurich koopt Amerikaanse portefeuille

(tijd) - Zurich Verzekeringsmaatschappij neemt door tussenkomst van één van haar Amerikaanse dochtermaatschappijen de schade- en burgerrechterlijke aansprakelijkheidsverzekeringsportefeuille van de belangrijke financiële groep American General Corp. in Houston (Texas) over. Die portefeuille is gehergroepeerd bij de groep Maryland Casualty met zetel te Baltimore. De verwerving dient nog goedgekeurd door de raden van bestuur van beide ondernemingen en door de autoriteiten. De transaktie heeft een waarde van 740 miljoen dollar (ongeveer 1,15 miljard Zw.fr.).