Zwakke conjunctuur drukt winst Hoogovens

(tijd) - De groepswinst van de Nederlandse staal- en aluminiumgroep Hoogovens is met 36 procent gedaald van 507 miljoen gulden naar 326 miljoen gulden. De winstdaling liet zich zowel voelen in de staal- als in de aluminiumactiviteiten. Voor het lopend jaar verwacht de onderneming dat het langverwachte herstel er zal komen waardoor de netto courante winst dit jaar alleszins hoger zal uitvallen dan de 325 miljoen gulden over 1996. Het dividend blijft stabiel op 3 gulden.De Nederlandse groep wijt de winstdaling grotendeels aan de zwakkere vraag naar staal- en aluminiumproducten, met prijsdalingen tot gevolg. De nettogroepsomzet daalde met ruim 2 procent van 8,1 miljard gulden tot 7,933 miljard gulden. Bij gelijke consolidatiekring en het wegwerken van de uitzonderlijke omzetbijdrage door een aantal grote projecten van de engineering- en contractingactiviteiten, bedraagt de daling van de omzet 6 procent. Door de prijsdalingen zakte het bedrijfsresultaat met 40 procent van 960 miljoen gulden over 1995 tot 573 miljoen gulden.