Zwakke konjunktuur vreet aan winstmarges van de bouwbedrijven

SEDERT het voorjaar 1992 kende het bouwbedrijf een geleidelijke - maar duidelijke - wijziging van het aktiviteitenpeil. In hoeveelheid is de produktie van de bouwsektor aan het einde van vorig jaar wel op een hoog peil gebleven. In 1992 werden 46.645 woningen in de steigers gezet en 43 miljoen 3m3 nieuwe utiliteitsgebouwen begonnen, tegenover 44.485 woningen en 48 miljoen m3 utiliteitsgebouwen in 1991. Te oordelen naar het aantal bouwvergunningen in 1993 in de utiliteitsbouw, is de aktiviteitsreserve aan het afkalven. Gedurende drie jaar bleef de vraag naar nieuwe woningen nagenoeg stabiel. De bouwsektor had zich dus tot op zekere hoogte aan de verslechterde ekonomische omgeving sedert 1990 onttrokken, maar nu volgt de sektor het algemene konjunktuurverloop. In de ruwbouw van utiliteitsgebouwen doet zich een duidelijke konjunktuurvertraging voor. Die vatte reeds eind 1991 aan en ze hangt nauw samen met de algemene verzwakking van de investeringsbereidheid van de industrie en de dienstensektor. Het algemene volume van de bouwvergunningen voor nieuwe utiliteitsgebouwen is sedert anderhalf jaar bijna aanhoudend gedaald, maar deze daling tekende zich sedert midden 1992 nog scherper af.