Advertentie
Advertentie

Zwakke weggebruikers worden beter beschermd

(tijd) - Meer zones 30 in steden en gemeenten, nieuwe regels voor speelstraten en winkel-wandelstraten en meer eenrichtingsstraten waar fietsers in twee richtingen mogen rijden. Met deze maatregelen wil staatssecretaris voor Veiligheid Jan Peeters het fiets- en voetgangersverkeer aantrekkelijker en veiliger te maken. Doel is het aantal ongevallen op de gemeentewegen tegen 2006 met de helft doen dalen. In 1997 werden er nog meer dan 11.000 fiets- en voetgangers gewond op de Belgische wegen.Peeters beklemtoonde dat meer veiligheid voor de zwakke weggebruikers in de eerste plaats een zaak van betere infrastructuur is. Deze infrastructuur behoort evenwel tot de bevoegdheden van de gemeenten en de gewesten. De federale overheid is enkel bevoegd voor het verkeersreglement. De staatssecretaris stelde dinsdag een aantal wijzigingen aan dat reglement voor. Deze maatregelen zijn sinds 1 november van kracht.