Zwakkere dividenden binnen Anglovaal-groep

JOHANNESBURG (reuter) - Vier goudmijnen binnen de Anglovaal-groep, inclusief het in Brussel genoteerde Zandpan, betalen een lager tussentijds dividend uit. De oorzaak daarvan moet worden gezocht bij de lagere goudprijzen in rand en de hogere uitbatingskosten. Voor het halfjaar dat op 31 december eerstkomend afloopt betaalt Hartebeestfontein 50 cent, wat 15 cent minder is dan vorig jaar. Het resultaat van Zandpan, dat in ruime mate wordt bepaald door de participatie in Hartebeestfontein, liep ook terug wat het tussentijds dividend van 10,5 tot 8,25 cent terugbracht. Village Main Reef betaalt 13 cent, wat 1 cent minder is dan vorig jaar. Eastern Transvaal betaalt over dezelfde periode een dividend van 7 cent, tegenover 10 cent het jaar voordien. Middle Witwatersrand betaalt een onveranderd tussentijds dividend van 2 cent over het aflopende halfjaar.