Advertentie
Advertentie

Zwakkere ISO-norm dreigt EU-regels eco-audit te fnuiken

(tijd) - Nieuwe internationale normen inzake milieubeheer brengen de recente Europese regels voor eco-audits in gevaar. Het Europees Milieubureau wil daarom zoveel mogelijk Europese bedrijven warm maken voor het Europese systeem van milieubeheersing. De ISO-norm kwam op een ondemocratische manier tot stand. Bedrijven kunnen zich een groen imago aanmeten zonder het te moeten staven.Het Europees Milieubureau, een koepelorganisatie van Europese milieubewegingen, waarschuwt voor Amerikaanse chantage wat betreft de internationale normen voor milieubeheersystemen. De norm die wordt uitgewerkt door de internationale normeringsinstelling ISO (de ISO 14.000), gaat immers veel minder ver dan de Europese EMAS-norm.