Zware kritiek op CVP-standpunt over samenlevingscontracten

(tijd) - De afwijzende houding van de CVP tegenover iedere vorm van juridisch statuut voor samenwonenden stuitte gisteren op zware kritiek, onder meer vanuit de SP.De SP-parlementsleden Nadia Merchiers (Senaat), Renaat Landuyt (Kamer) en Guy Swennen (Vlaams Parlement) betreurden in een persmededeling het 'keiharde njet' waarmee de CVP elke discussie omtrent een statuut voor samenwonenden in de kiem smoort. Volgens de SP'ers raakt een aantal CVP-stellingen kant noch wal. Het is helemaal niet zo dat ongehuwd samenwonenden alles per notariële akte kunnen regelen. En dat samenwoners geen huwelijk wensen, wil niet zeggen dat ze geen rechten en plichten zouden willen, zoals de CVP laat uitschijnen.