Advertentie
Advertentie

Zwarte jaren Lloyd's nog niet achter de rug

LONDEN (afp ) - 1996 was andermaal een slecht jaar voor Lloyd's, de Londense verzekeringsmarkt. De verzekeraar kondigde een brutowinst van 903 miljoen euro (606 miljoen pond) aan, een terugval met 47,2 procent tegenover 1995. Lloyd's maakt zijn resultaten met een vertraging van drie jaar bekend. De definitieve cijfers over 1996 worden begin mei gepubliceerd.Ron Sandler, algemeen directeur van Lloyd's, voorspelt ook voor 1997 en 1998 geen schitterende cijfers. Een verlaging van de premieomzet en een verhoging van schadeclaims breken de verzekeringsmarkt zuur op. Sandler benadrukte dat de winst over 1996 conform de verwachtingen is. De winst komt voor 359 miljoen pond uit de (her)verzekeringsactiviteiten over 1996. De andere 247 miljoen pond vloeien voort uit een verlaging van de reserves die nodig waren om de verlopen contracten uit 1993, 1994 en 1995 te dekken. De verzekeringswinst bedroeg in 1995 nog 1,005 miljard pond . Voor 1997 en 1998 wordt uitgegaan van een verzekeringsresultaat van respectievelijk een winst van 70 miljoen pond en een verlies van 60 miljoen pond.