Advertentie
Advertentie

Zwartwerk stoppen

Het Bouwbedrijf Luc Ilegems draait nu op volle toeren, maar zo is het niet altijd geweest, vertelt Lemahieu. Na de overname brak een moeilijke periode aan. Bekwame vaklui hadden het bedrijf verlaten en nieuwe aanwervingen van geschoold personeel liepen moeizaam. Ook nu nog is het moeilijk de geschikte vaklui aan te trekken indien geen deel van het loon in het zwart wordt betaald. Wij zien veel kandidaten wel bij de concurrentie - ook de grote jongens - aan de slag gaan, betoogt Lemahieu. Hij pleit dan ook voor een scherpere controle die gemakkelijk een einde aan deze praktijken zou kunnen maken indien de politieke wil daarvoor aanwezig zou zijn. Een verlaging van de sociale lasten zou er alleszins ook toe bijdragen het zwartwerk terug te dringen. Een verlaging op overuren zou zeker een positief effect hebben.Lemahieu maakt zich zorgen over de toekomst van het bouwvakkersberoep in Vlaanderen. Hij vreest dat bouwvakkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, nauwelijks vervangen worden door Kempenaars. Het imago van de bouwsector is er een van hard werken in moeilijke omstandigheden. Aan de veiligheid wordt continu gewerkt, ook op wettelijk vlak. Maar werken op een werf is nu eenmaal zwaar en de tijdsdruk maakt dat het werk steeds meer in een stresserende omgeving gebeurt.Prefab kan het euvel gedeeltelijk verhelpen. De productie van betonstructuren in een fabriek is zeker comfortabeler dan op de werf. Bovendien maakt het een snelle bouw mogelijk. Dat er meer prefabbouw komt, is dan ook zeer waarschijnlijk. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Lemahieu meent dat steeds minder Belgen een job in de sector zullen aanvaarden, zodat er over enige tijd enkel nog migranten aan de bak zullen komen zoals dat ook in Frankrijk al het geval is. WB