Advertentie
Advertentie

Zweden ontvouwt plan om tijdig klaar te zijn voor Ekonomische en Monetaire Unie

STOCKHOLM (reuter) - De regering van Zweden kondigde maandag 16 miljard Zweedse kroon besparingen aan als onderdeel van haar inspanningen om het land klaar te stomen voor lidmaatschap van de Europese Ekonomische en Monetaire Unie (EMU). Minister van financiën Goran Persson zei tevens dat mogelijk nog dit jaar onderhandelingen starten over de toetreding van de Zweedse kroon tot het Europees Monetair Systeem (EMS).Wil Zweden over een paar jaar toetreden tot de derde faze van de EMU, dan moet de regering het tekort op de begroting terugdringen tot maximaal 3 procent van het bruto binnenlands produkt (BBP) en de totale staatsschuld tot of in de richting van 60 procent van het BBP. Deze normen staan in het Verdrag van Maastricht dat Zweden als nieuwe lidstaat van de Europese Unie ondertekend heeft.