Advertentie
Advertentie

Zweden verlaagt disconto met 1%

STOCKHOLM (reuter) - Het Zweedse disconto gaat met ingang van vrijdag met één procent omlaag tot elf procent. De centrale bank versoepelt dus opnieuw het monetaire beleid, dat juist in februari nog was verstrakt. Het aantrekken van de kredietteugels toen was gericht op versterking van de Zweedse kroon en tegen een omvangrijke kapitaalvlucht. De centrale bank voert als argument voor de discontoverlaging aan dat de tarieven op zesmaands krediet zijn gezakt van vijftien procent in februari tot dertien procent op dit moment. De rente op vijfjarig overheidspapier is sinds februari met een procentpunt gedaald tot 13,65 procent. "De flinke stijging van de rentetarieven medio februari heeft de kapitaalvlucht gekeerd. Sindsdien heeft de bank geleidelijk aan haar daggeldmarkttarieven kunnen verlagen', aldus de centrale bank. Volgens deskundigen hebben de hoge rentetarieven de vraag naar konsumptiegoederen flink verminderd. Het Zweedse bedrijfsleven is naar eigen zeggen vanwege de hoge rente ook meer in het buitenland gaan investeren.