Zweedse en Zwitserse bedrijven openen zich als onwillige oesters

(tijd) - Wanneer de financiële wereld een voorloper is van de ontwikkelingen op politiek vlak, kan de toetreding van Zweden en Zwitserland tot de Europese Gemeenschap niet lang meer op zich laten wachten. Beide landen maken zich immers op om de beperkingen op het aandeelhoudersschap van buitenlanders in Zweedse en Zwitserse aandelen op te heffen. Deze tendens is van het allergrootste belang: de twee landen samen vormen de negende ekonomische mogendheid in de wereld. Vanaf 1 juli zal Zwitserland een nieuwe ekonomische kode volgen. Voortaan zal het Zwitserse ondernemingen verboden zijn om aandelen niet in te schrijven met als argument dat de bezitter ervan een buitenlander is. In Zweden zullen de voorschriften die bepalen dat buitenlanders ten hoogste 40 procent van het kapitaal en 20 procent van de stemrechten mogen bezitten, worden afgeschaft.