Zweedse jeugdwerkloosheid gevoelig gedaald

De "verenigingen voor de jeugd', die in 1984 in Zweden werden opgericht, zijn erin geslaagd de jeugdwerkloosheid gevoelig te doen dalen. Vóór die tijd werden in de leeftijdsklasse 18-19 jaar de meeste werklozen geteld. Vandaag beschikken de arbeidsbureaus over drie weken om een betrekking voor de jongere te vinden. Na deze tijdspanne moet het gemeentebestuur hun een aktiviteit bezorgen .De salarissen, die dezelfde zijn als de werkloosheidssteun, worden door de staat betaald. Als een jongere werk weigert, verliest hij zijn recht op werkloosheidssteun.