Zweedse werkgevers vragen bredere loonkloof

BRUSSEL (tijd) - Om de werkloosheid te bestrijden, pleit de Federatie van Zweedse Ondernemingen onder meer voor een verbreding van de loonkloof. Jongeren zullen slechts dan hogere en relatief dure studies aanvangen indien zij hiervoor achteraf financieel beloond worden. Als ten gevolge van dit voorstel meer jongeren hogere studies aanvangen, is dit een goede zaak, want hoe hoger het diploma, hoe makkelijker het vinden van werk.Volgens de Federatie van Zweedse Ondernemingen, op bezoek in Brussel, is de scheefgegroeide verhouding tussen actieven en niet-actieven het grootste probleem van Zweden. Het aantal inactieven -(brug-)gepensioneerden, werklozen, zieken, asielzoekers en mensen die in een of ander tewerkstellingsprogramma zitten- is tussen 1970 en 1994 met 1,42 miljoen gestegen tot 2,97 miljoen. Dat is maar liefst 46,1 procent van de beroepsbevolking tegenover amper 30,5 procent in 1970.