Advertentie
Advertentie

Zwitserland klaagt over zwakke bankkontrole in Liechtenstein

ZURICH (reuter) - De Zwitserse bankkommissie (EBK) bekritizeerde de "aanzienlijke gaten' in het banktoezicht van het naburige Liechtenstein. Deze achterpoortjes vernietigen voor een gedeelte de inspanningen die Zwitserland levert om het witwassen van druggelden te bestrijden. De belangrijste tekortkomingen in de regelgeving zijn momenteel de organizatie van het banktoezicht en het tekort aan informatie, aldus de Zwitserse bankkommissie.