Advertentie
Advertentie

Zwitserse banken versus Bazelkomitee

ZURICH (reuter) - De Zwitserse bankenvereniging is gekant tegen de recente voorstellen van het Bazelkomitee met betrekking tot het meten van renterisico's. Het Bazelkomitee is de organizatie die de banken wereldwijd regels oplegt met betrekking tot eigen vermogen. Zo moeten banken die onder het werkdomein van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) vallen, minstens 8 procent eigen vermogen in ruime zin aanhouden tegenover de gewogen kredietrisico's. Het Bazelkomitee ontwierp daarvoor een systeem dat aan ieder soort krediet een bepaalde wegingskoëficiënt toekent. Het komitee speelt nu met de idee ook de renterisico's te kwantificeren. Banken die meer renterisico's nemen, zouden dan meer eigen vermogen moeten aanhouden. De Zwitserse bankenvereniging zegt zich wel bewust te zijn van het renterisico, maar vindt niet dat dat een zaak van de kontrole-autoriteiten is. Bovendien zouden deze risico's pas zichtbaar worden wanneer het al te laat is.