Zwitserse bedrijven open voor buitenlands geld

ZURICH (tijd) - Op 1 juli eerstkomend wordt de nieuwe Zwitserse vennootschapswetgeving van kracht en dat zal de plaatselijke aandelenmarkt een goed stuk verder open wrikken voor buitenlandse investeerders. Die aandelenmarkt doet het overigens momenteel niet eens zo slecht, ondanks het hoge renteniveau in Zwitserland. De Zwitserse bedrijven zetten eind vorige eeuw al de knip op de deur voor ongewenste aandeelhouders, in de meeste gevallen te interpreteren als buitenlandse investeerders. In 1881 werd voor het eerst de mogelijkheid in de wet ingebouwd om selektief op te treden tegenover aandeelhouders van een bedrijf. Toen nog moest in de statuten van de onderneming gespecifieerd worden op welke gronden kandidaat-aandeelhouders uit het aandelenregister geweerd konden worden.