Ga naar De Tijd ×

Stijn Baert

Professor arbeidseconomie UGent en UAntwerpen
Portrait image of the author

Recente artikels

Taxshift verdient beter dan boekhoudkundige evaluatie

KU Leuven-onderzoekers schrijven de taxshift een ‘bescheiden tewerkstellingseffect’ toe. Maar alleen de...

Werklozen meer prikkelen is wel verstandig

Genereuze uitkeringen verlengen de duur van de werkloosheid. Daarom is het goed dat de...

Zeg dan toch ja, minister Peeters

Federaal minister van Werk Kris Peeters zegt ja tegen maatregelen van zijn Vlaamse collega Philippe...

Michel I, zet nu eens dat janusmasker af

Staat de regering-Michel I voor de stevige arbeidsmarkthervormingen die ze belijdt in woorden? Of staat...

Stop met elkaar de les te spellen over de tewerkstelling van migranten

Overheid, werkgevers en werknemers lijken op elkaar te wachten om echt iets te doen aan de veel te lage...

Zwaar beroep voor iedereen helpt niemand

Open brief aan de vakbonden:

Ik ben tegen positieve discriminatie

De discussie over positieve discriminatie - bepaalde minderheidsgroepen opzettelijk bevoordelen op de...

Beperk uitkeringen niet in de tijd

De werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd is een af te raden ‘bazooka’. Arbeidsmarkthervormingen...

Loonkloof hoeft niet helemaal dicht

De loonfkloof tussen man en vrouw moet niet helemaal dicht. Wel moeten alle drempels opgeruimd...

Laat lengte ouderschapsverlof afhangen van verdeling tussen moeder en vader

Hervorm het moederschapsverlof en het ouderschapsverlof, maar zorg dat een meer evenwichtige verdeling...

× Sluiten