Advertentie
Advertentie

311 miljoen

De strafrechters hebben de voorbije drie jaar 311 miljoen euro verbeurdverklaard. 'En daarvan is slechts een fractie effectief uitgevoerd', betreurt Francis Desterbeck, hoofd van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV). Het COIV volgt voortaan de uitvoering van verbeurdverklaringen op.