5 miljoen auto's tegen Nieuwjaar

(tijd) - Omstreeks Nieuwjaar verschijnt de vijf miljoenste personenauto op de Belgische wegen. Dat valt af te leiden uit cijfers van de directie Statistiek van de federale overheidsdienst Economie. Die publiceerde gisteren gegevens over het aantal ingeschreven motorvoertuigen.