Advertentie
Advertentie

CD&V en Open VLD voor lagere belastingen

(tijd) - Als CD&V toetreedt tot de volgende federale regering, wil de partij de personenbelastingen fors verlagen. CD&V gaat dat doen door de belastingvrije som te verhogen tot het niveau van het leefloon. Het verschil tussen een vervangingsinkomen en een inkomen uit arbeid wordt daardoor groter. Dat moet de werklozen aanmoedigen te gaan werken. Het plan kost ruim 3 miljard euro.