CREG niet gewonnen voor 'mottenballentaks'

-- (tijd) - De CREG, de federale regulator voor de stroom- en gasmarkt, vreest dat de invoering van een zogenaamde 'mottenballentaks' niet zal leiden tot een daling van de elektriciteitsprijzen. Dat schrijft ze in een advies aan minister van Energie Marc Verwilghen (VLD). De sp.a dringt in het kader van de gesprekken met Suez aan op de invoering van zo'n taks, die de verouderde elektriciteitscentrales van Electrabel viseert.