District of Diversity

De vergelijkende studie die Flanders District of Creativity in samenwerking met de Vlerickschool uitvoerde, bevestigt dat de weg naar een creatieve economie voor Vlaanderen nog lang is. Voor indicatoren als export en beschikbaarheid van risicokapitaal scoren we goed. Maar op andere vlakken doen we het allesbehalve schitterend. Zo bengelen we met de groei van ons bruto regionaal product en onze werkgelegenheid helemaal aan de staart.