Advertentie
Advertentie

Doha nog niet dood en begraven

-- (tijd) - De directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WHO), Pascal Lamy, schort het overleg over een verdere liberalisering van de wereldhandel voor onbepaalde tijd op. 'Maar de zogenaamde Doharonde is nog niet dood en begraven', zeggen Europese diplomaten. Alle onderhandelende partijen hebben dan ook te veel baat bij het welslagen van de onderhandelingen.