Dure olie zorgt voor rush naar alternatieven

-- (tijd) - De peperdure olie zorgt voor een rush naar alternatieve brandstoffen. De prijs voor palmolie spurtte gisteren naar het hoogste peil in twee jaar. Palmolie wordt gebruikt als basis voor biodiesel. Door de almaar hogere olieprijs stijgt ook de interesse voor wind-, water-, kern- en zonne-energie. Oude steenkoolmijnen worden opnieuw geopend, en zelfs oliewinning uit zandsoorten en houtafval raakt rendabel. Experts menen dat de zoektocht naar alternatieven voor olie de volgende jaren nog verhevigt.