ECB vraagt EU garantie op onafhankelijkheid

(tijd) - Het op stapel staande nieuwe Europese verdrag moet een duidelijk onderscheid maken tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en de andere EU-instellingen. Dat vraagt ECB-voorzitter Jean-Claude Trichet in een brief aan de Portugese regering, voorzitter van de Europese Unie. Anders dan in de afgewezen grondwet worden de 'specifieke institutionele kenmerken' van de ECB niet vermeld in de kladversie van het zogenaamde hervormingsverdrag. De 27 EU-lidstaten onderhandelen in september en oktober over de tekst van het nieuwe verdrag. DDW