Een geschenk uit de hemel

-- (tijd) - Het fiscaal gunstregime - de notionele intrestaftrek - is een geschenk uit de hemel voor bedrijven. Het verlaagt de belastingdruk voor ondernemingen met verschillende procenten. De overheid kan er echter een financiële kater aan overhouden, al schermen de liberalen met de zogenaamde terugverdieneffecten.