Advertentie
Advertentie

Esso Raffinaderij Antwerpen investeert 200 miljoen euro

(tijd) - De Esso Raffinaderij in Antwerpen investeert 200 miljoen euro in energiebesparingen. Het grootste deel gaat naar de bouw van een warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK) met een capaciteit van 130 megawatt. Dat is voldoende om 300.000 gezinnen van stroom te voorzien. Tegelijk voert de raffinaderij vanaf november zijn capaciteit op van 14,5 miljoen ton ruwe aardolie per jaar tot 16 à 17 miljoen ton olie.