Advertentie
Advertentie

EU neemt banken in het vizier

---- (tijd) - Banken blijven nog te veel opgesloten in hun nationale markt. En klanten wisselen nauwelijks van bank, ondanks de hoge kosten die banken hun aanrekenen. De Europese Commissie tekent in een eerste rapport een somber beeld van de concurrentie in de Europese banksector. Of de banken zich schuldig maken aan concurrentievervalsing, is niet duidelijk. Maar de EU-Commissie houdt ze alvast in het vizier.