Advertentie
Advertentie

Europa viseert dividendbelasting

-- (tijd) - De EU-Commissie vindt het Belgische belastingregime voor dividenden discriminerend. België past een bronheffing toe op dividenden die aan buitenlandse vennootschappen worden uitgekeerd. Op dividenden uitgekeerd aan Belgische vennootschappen valt die belasting weg. De Commissie dreigt België voor het EU-Hof van Justitie te dagen.