Federal Reserve zag kredietcrisis aankomen

(tijd) - De Amerikaanse centrale bank, de Fed, zag al op haar vergadering van 7 augustus de kredietcrisis aankomen. Dat blijkt uit de notulen van die vergadering. De Fed stelde toen vast dat de crisis op de financiële markten de economische groei kan afremmen en dat verdere onrust op de markten mogelijk een reactie vergt. De publicatie van de notulen duwde de financiële markten in de VS gisteren verder in het rood. Op 7 augustus hield de Fed de rentetarieven uiteindelijk nog ongewijzigd omdat het 'het opwaartse risico voor de inflatie de belangrijkste zorg bleef', vermelden de notulen. Maar negen dagen later besliste de Fed toch te reageren door het discontotarief te verlagen om banken liquiditeiten te geven.