Fiscus haalt slag thuis in strijd tegen kasgeldfraude

(tijd) - De fiscus heeft een belangrijke overwinning geboekt in de juridische strijd om de honderden miljoenen euro's aan ontdoken belastingen door 'kasgeldfraude' te recupereren. Ook de bedrijven die te goeder trouw een kasgeldfirma hebben verkocht, kan de fiscus verplichten de belasting (vroeger ruim 40 procent, nu zo'n 34 procent) op het kasgeld te betalen. Dat oordeelde de burgerlijke rechtbank van Kortrijk in een recent vonnis.