Fiscus krijgt inzage in bankrekeningen

-- (tijd) - Er kan geen bankgeheim meer worden ingeroepen tegenover belastingontvangers. Dat moet de strijd tegen de fiscale fraude vergemakkelijken, besliste de regering-Verhofstadt bij de opmaak van de begroting voor volgend jaar.