Advertentie
Advertentie

Gerechtelijk akkoord opnieuw gewijzigd

-- (tijd) - Minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) komt tegemoet aan de kritiek van de vakbonden op de hervorming van het gerechtelijk akkoord. Ze stelt vandaag drie belangrijke aanpassingen van het wetsontwerp voor op de ministerraad. De aanpassingen zijn erop gericht de rechten van de werknemers beter te vrijwaren.