Gevaarlijke koppeling

De regering-Verhofstadt deelt graag geschenken uit, ook al heeft ze daar eigenlijk het geld niet voor. Maar dat probleem lost ze zonder blikken of blozen op door de factuur naar een ander door te schuiven. Soms lukt dat, soms ook niet. Iedereen herinnert zich nog wel de potsierlijke vertoning rond de stookoliekorting die Paars vorig jaar toekende aan de gezinnen. De petroleumsector zou het grootste deel daarvan, 100 miljoen euro, moeten betalen, ordonneerde de regering. Maar op het einde van de rit bleek dat de regering haar wensen ten onrechte voor werkelijkheid had genomen. Minister van Begroting Freya Van den Bossche stond met de billen bloot. Ze kon nog enigszins haar gezicht redden doordat de oliebedrijven er dit voorjaar uiteindelijk mee instemden 12 miljoen euro te storten in een fonds voor duurzaam energiebeleid.