Advertentie
Advertentie

Havens en andere poorten naar Europa

-- (tijd) - Bedrijven kunnen misschien vertrekken naar lagelonenlanden, maar één troef kunnen ze nooit mee verhuizen: de centrale ligging van Vlaanderen in de rijke Europese consumentenmarkt. De regering trekt daarom de kaart van de lucht-en zeehavens en hoopt op een betere relatie met Brussel en zijn Europese hoofdkwartieren.